Zapisy do żłobka

Zapisu dziecka do żłobka można dokonać poprzez wypełnienie karty zapisu dziecka do żłobka i odesłanie jej na adres : kontakt@uciocikloci.pl. lub odsyłając kartę na adres:

ul. Staropoznańska 49
88-100 Inowrocław