Wpisowe - 200 zł To jednorazowa opłata bezzwrotna, gwarantująca rezerwację miejsca w placówce.
Czesne - 350 To opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6.30 do 18.30.

Przy rodzeństwie uczęszczającym do Przedszkola, czesne za drugie i kolejne dziecko ulega pomniejszeniu o 20%.

W ramach czesnego zapewniamy:

język angielski- codziennie

rytmika

warsztaty plastyczne- codziennie

warsztaty teatralne

codzienną gimnastykę poranną z wychowawcą

muzykoterapia

bajkoterapia

dogoterapia

opiekę w godzinach od 6.30 d0 16.30

zajęcia dydaktyczne, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego

zajęcia rozwijające zdolności matematyczne

okolicznościowe imprezy, spotkania odbywające się w przedszkolu ( np. bale, Dzień Babci, Dziadka itp)

wiele atrakcji w ramach codziennych zajęć
Wyżywienie: 10,20 zł

Serwowane będą cztery posiłki ( śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek ). W przypadku nieobecności dziecka i powiadomienia o tym placówki odliczana będzie opłata za wyżywienie za dni absencji.