• karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
  • Statut Przedszkola U Cioci Kloci

Zapisy do przedszkola

Zapisu dziecka do Przedszkola można dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola i odesłanie jej na adres kontakt@uciocikloci.pl lub odsyłając kartę na adres:

ul. Staropoznańska 49
88-100 Inowrocław